Osnovne informacije – PMV

Osnovne informacije

Ovde možete pronaći osnovne informacije o tehničkom pregledu vozila.

Možete izvršiti tehnički pregled za:
• Putnička vozila
• Teretna vozila do 5t NDM
• Priključna vozila

Tehnički pregled može biti:
• Redovan
• Vanredni
• Kontrolni

Redovni tehnički pregledi mogu biti šestomesečni ili godišnji.

• Redovnom godišnjem tehničkom pregledu vozilo se podvrgava pre izdavanja saobraćajne dozvole, odnosno izdavanja registracione nalepnice. Godišnji tehnički pregled se može izvršiti do 30 dana pre podnošenja zahteva za registraciju, nakon isteka roka važenja saobraćajne dozvole tj.registracione nalepnice.

 

• Redovni šestomesečni tehnički pregled obavlja se pre isteka roka od 6 meseci od dana početka važenja saobraćajne dozvole, najranije 15 dana pre pomenutog roka. Redovnom šestomesečnom tehničkim pregledom podvrgavaju se: vozila javnog prevoza, vozila za obuku kandidata za vozače, vozila za prevoz opasnih materija, vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, „rent-a-car“ vozila, kao i vozila čija je starost preko 15 godina.

 

Vanredni tehnički pregled obavlja se u slučajevima kao što su popravke vitalnih sklopova i uređaja koji su vitalni za bezbedno učestvovanje u saobraćaju nakon nezgode ili ukoliko je vozilo oštećeno na drugi način, takođe i na vozilima koja su isključena iz saobraćaja zbog utvrđene neispravnosti na kontrolnom tehničkom pregledu.

Kontrolni tehnički pregled vrši se po nalogu ovlašćenog lica Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno inspektora za drumski saobraćaj, radi kontrole tehničke ispravnosti vozila.

Tehnički pregled vozila se sastoji iz skupa propisanih radnih operacija, kojima se merenjima i poređenjem izmerenih veličina sa propisanim vrednostima i vizuelnim pregledima sa ili bez korišćenja odgovarajućih alata bez rasklapanja utvrđuje tehnička ispravnost vašeg vozila, uređaja i opreme tj. ispravnost vozila u celini.

Jedan od najvažnijih faktora bezbednosti saobraćaja je tehnička ispravnost vozila. Tehnička ispravnost vozila je osnovni uslov za registraciju vozila i samo tehnički ispravno vozilo može garantovati njegovu bezbednu primenu u saobraćaju.

Zakonom je određeno da se redovan tehnički pregled vozila vrši jednom godišnje, a možete ga izvršiti do 30 dana pre isteka registracije.

Tehnički pregled na svakih 6  meseci je obavezan na vozilima kojima se vrši javni prevoz putnika, prevoz opasnih materijala, na vozilima kojima se vrši obučavanje kandidata za vozače.

Efikasnošću i stručnošću našeg osoblja, dobićete najbržu i najkvalitetniju uslugu provere tehničke ispravnosti vašeg vozila.

Ako ste jedan od „neispravnih”, ne ljutite se. Ukoliko vaše vozilo ne ispunjava uslove za prolazak tehničkog pregleda ne ljutite se. Svrha tehničkog pregleda jeste da se otkriju nedostaci na vozilu koji mogu uticati na opštu bezbednost u saobraćaju! Sigurnost je na prvom mestu.

Tehničkim pregledom vozila, utvrđuje se bezbednost učestvovanja vozila u saobraćaju. Neophodno je da svako vozilo što manje utiče na okolinu u saobraćaju.

Call Now Button